Aktualności

Archiwum
 

Oferta

 arrowZapraszam do współpracy szkoły, biblioteki, organy prowadzące i sprawujące nadzór pedagogiczny, wydawców, przedsiębiorców oraz inne podmioty działające w oświacie.


Zakres współpracy:

 • konsultacje z prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego,
 • szkolenia  (np. prawo autorskie, pracy, oświatowe, fundusze unijne dla edukacji),
 • artykuły na zamówienie (w tym odpowiedzi na pytania),
 • informacja o bieżących zmianach w prawie (w tym oświatowym),
 • weryfikacja prawna (wszelkiego rodzaju dokumentów, artykułów i innych materiałów),
 • pisanie, realizowanie i rozliczanie projektów realizowanych w ramach POKL z Europejskiego Funduszu Społecznego (ze szczególnym uwzględnieniem projektów innowacyjnych i dotyczących oświaty).

Forma współpracy:

 • faktura VAT,
 • umowa zlecenia,
 • umowa o dzieło (w tym z przeniesieniem praw autorskich),

Wskazany zakres i forma mogą być ustalone indywidualnie w zależności od zapotrzebowania.


Sposób kontaktu:
 • telefon,
 • e-mail,
 • dyżury,
 • spotkanie u Klienta.

Rozliczenie:
 • ryczałtowe (stała kwota za stałą liczbę godzin),
 • godzinowe (na podstawie harmonogramu według zapotrzebowania Klienta),
 • określone stałą stawką za określoną liczbę znaków przy pisaniu artykułów,
 • określone stałą stawką za każdy artykuł (niezależnie od liczby znaków),
 • inne ustalone przez strony.