Aktualności

Archiwum
 

UE


Fundusze unijne dla oświaty w latach 2007-2013

UE

Doradztwo w zakresie przygotowywania i wdrażania projektów unijnych dla oświaty (POKL i RPO).

 


 


Formy wsparcia:

  • szkolenia z dziedziny pozyskiwania i zarządzania funduszami dla oświaty,
  • pomoc w pisaniu projektów (w tym monitorowanie przygotowywanych dokumentów),
  • pomoc przy realizowaniu i rozliczaniu projektów (w tym monitorowanie przygotowywanych dokumentów),
  • dostarczanie informacji o źródłach finansowania i dokumentach programowych,
  • dostarczanie gotowych rozwiązań z zakresu zarządzania projektami (metodyka PCM).


Jedną z kluczowych kompetencji dyrektora przedszkola/szkoły/placówki jest umiejętność myślenia projektowego oraz zdolność skutecznego pozyskiwania środków z funduszy unijnych na realizację projektów edukacyjnych. Od dyrektora wymaga się znajomości programów i źródeł finansowania, w ramach których można zrealizować określone typy projektów.


Realizacja większości oświatowych projektów unijnych jest możliwa dzięki środkom:

  • Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),  wykorzystanym w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013 (POKL) oraz

  • Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), wykorzystywanym w Regionalnych Programach Operacyjnych.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)

Regionalne Programy Operacyjne (RPO)