Aktualności

Archiwum
 

 Dariusz Skrzyński

   


Prawnik, redaktor naczelny "Kadry i płace w oświacie" Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, były redaktor prowadzący "Monitora Prawnego Dyrektora" Wydawnictwa Raabe, trener, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, były aplikant notarialny Izby Notarialnej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w Szkole Głównej Handlowej; prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowany do szkół i przedszkoli; świadczy usługi prawne podmiotom działąjacym w obszarze oświaty m.in. dla Librusa, Wydawnictwa Pedagogicznego Operon w zakresie projektu www.oswiataiprawo.pl, Wydawnictwa Verlag Dashofer w zakresie www.eduinfo.pl; były prawnik i redaktor Wydawnictwa Bohdan Orłowskiwłaściciel serwisu www.eduprawnik.pl; aktualnie prowadzi Kancelarię EDUPRAWNIK specjalizującą się obsługą placówek oświatowych (w tym dyrektorów, nauczycieli, pracowników samorządowych) oraz wydawców. 


Zobacz moje przykładowe publikacje

 
Kontakt