Aktualności

Archiwum
 

RODO w przedszkolach, szkołach, placówkach samorządowychProszę o kontakt: dariusz.skrzynski@eduprawnik.pl

Cena polityki wraz z niezbędną dokumentacją od 500 zł netto (+ 23% VAT).

Przykładowa zawartość pakietu:

 1. polityka bezpieczeństwa,
 2. wyznaczenie IOD (w jednostce publicznej, w jednostce niepublicznej),
 3. wykaz zbiorów,
 4. klauzule informacyjne (dla rodziców, kandydatów do pracy, pracowników, osób upoważnionych do odbioru, monitoringowa),
 5. ewidencje osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 6. upoważnienia dla pracowników
 7. upoważnienie dla zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych
 8. procedura analizy ryzyka,
 9. procedura rejestrowania i zgłaszania incydentów w ochronie danych,
 10. oświadczenia dla pracowników o poufności,
 11. lista potwierdzająca szkolenie realizowane przez IOD,
 12. rejestr czynności przetwarzania danych,
 13. procedura przeprowadzania audytów,
 14. rejestr umów powierzenia,
 15. wzór umowy powierzenia z uwzględnieniem wytycznych RODO,
 16. polityka kluczy,
 17. oświadczenie do rekrutacji bieżącej,
 18. oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne),
 19. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych kandydata do pracy,
 20. zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych,
 21. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 22. zgoda na rozpowszechnianie wizerunku dziecka,
 23. zgoda na rozpowszechnianie wizerunku pracownika,
 24. wzór rejestru udostępnionych danych osobowych i podmiotów, którym udostępniono dane osobowe,
 25. wzór rejestru udostępnionych danych osobowych i osób, którym udostępniono dane osobowe,
 26. arkusz oceny skutków dla ochrony danych,
 27. harmonogram wdrożenia RODO w szkole niepublicznej,
 28. harmonogram wdrożenia RODO w szkole publicznej.

Wykaz określonych dokumentów w danej jednostce ustalany indywidualnie.