Aktualności

Archiwum
 

RPORegionalne Programy Operacyjne (RPO)   


Oprócz pięciu programów funkcjonujących na poziomie krajowym istnieją także programy dla każdego województwa, a zatem 16  Regionalnych Programów Operacyjnych.

Inwestycje, na które  można pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego, muszą być zrealizowane na terenie danego województwa. Priorytety w poszczególnych Regionalnych Programach Operacyjnych są do siebie zbliżone. Zazwyczaj w ich ramach możesz pozyskać dofinansowanie na inwestycje związane ze zdrowiem, edukacją, rozwojem miast, turystyką, społeczeństwem informacyjnym, promocją regionu.

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych realizowane będą projekty z zakresu infrastruktury edukacyjnej m.in.:

  • budowa nowych lub przebudowa i modernizacja istniejących obiektów dydaktycznych (laboratoria, pracownie komputerowe) i sportowych (sale gimnastyczne, szkolne boiska);
  • wsparcie bibliotek przyszkolnych, w tym ich wyposażenie;
  • budowa nowych lub rozbudowa istniejących obiektów społeczno-edukacyjnych (internatów, stołówek);
  • poprawa jakości infrastruktury ośrodków wychowawczo-opiekuńczych;
  • usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

 

Możliwości skorzystania z RPO: