Aktualności

Archiwum
 

POKL


Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)


Wśród 10 Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2 dotyczą oświaty.

Projekty edukacyjne realizowane na poziomie centralnym (Priorytet III) mają charakter systemowy – ogólnopolski lub ponadregionalny, a w priorytecie regionalnym (Priorytet IX)  są skierowane do poszczególnych osób, grup społecznych i placówek oświatowych z terenu poszczególnych województw.


Projekty ogólnopolskie

Na szczeblu ogólnopolskim wdrażany jest Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty", za który odpowiada Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W ramach Priorytetu III realizowane będą projekty systemowe i projekty konkursowe. Do udziału w konkursach uprawnione są wszystkie podmioty (w tym przedszkola, szkoły i placówki oświatowe), spełniające kryteria konkursowe. Szczegółowe informacje dotyczące konkursów są co roku publikowane w Planie Działania na określony rok i udostępnianie na stronie internetowej MEN.

Pełna dokumentacja konkursowa będzie dostępna na stronie www.efs.men.gov.pl w momencie ogłoszenia konkursu.

 

Projekty regionalne

Na szczeblu regionalnym (wojewódzkim) wdrażany jest Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach". Za jego wdrażanie w regionach odpowiadają urzędy marszałkowskie lub wojewódzkie urzędy pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych w danym roku projektów i konkursów są co roku publikowane w Planie Działania na określony rok, na stronach internetowych instytucji odpowiadających za wdrażanie Priorytet IX w danym województwie. Pełna dokumentacja konkursowa będzie dostępna w momencie ogłoszenia konkursu.

 
Instytucje wdrażające odpowiedzialne za wdrażanie Priorytetu IX w województwach:

  • dolnośląskie  (Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu - filia we Wrocławiu)
  • lubelskie (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego)
  • lubuskie (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego)
  • mazowieckie (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych)
  • opolskie (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu)
  • podlaskie (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego)
  • pomorskie (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego)
  • śląskie - działania: 9.1, 9.2 (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego)
  • śląskie - działanie: 9.3 (Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach)Regionalne Programy Operacyjne (RPO)