Aktualności

Archiwum
 

Partnerzy


 
Współpracuję z:

BIBLIOTEKA W SZKOLE

www.bibliotekawszkole.pl


arrow

Ogólnopolski miesięcznik metodyczny.

Pomaga: racjonalnie prowadzić bibliotekę, organizować, planować i realizować pracę, przekształcać bibliotekę szkolną - zgodnie z możliwościami i potrzebami szkoły, uzyskiwać stopnie awansu zawodowego

Dostarcza: informacje fachowe i warsztatowe, przykłady rozwiązań programowych, rozkłady materiałów, scenariusze zajęć, wzory form pracy z dziećmi i młodzieżą, atrakcyjne materiały repertuarowe, materiały wizualne (plakaty okolicznościowe, plansze edukacyjne, portrety), zestawienia bibliograficzne, aktualne wersje przepisów prawnych dotyczących oświaty

Umożliwia: wymianę doświadczeń oraz opinii i poglądów na wszystkie  aspekty pracy bibliotek oświatowych i ich pracowników

 
ŚWIETLICA W SZKOLE

www.swietlicawszkole.pl

arrow
Ogólnopolski kwartalnik instrukcyjno-metodyczny i informacyjny.

Pierwsze w Polsce czasopismo adresowane do nauczycieli wychowawców świetlicy. Zawiera praktyczne materiały ułatwiające pracę nauczyciela wychowawcy. Główne działy: Poznajmy się; Metodyk radzi; Awans zawodowy; Warsztat pracy; Zabawa na szóstkę; Zrób to z nami; Kalendarz świetliczanki; Scenariusze.

 
WSZYSTKO DLA SZKOŁY

www.wszystkodlaszkoly.pl
arrow
Ogólnopolski miesięcznik przeznaczony dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół wszystkich typów.

Celem czasopisma jest możliwie szeroka prezentacja życia szkolnego, alternatyw edukacyjnych oraz pomysłów inspirujących do realizacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych. Staramy się, by niektóre numery miały charakter monotematyczny, dzięki czemu czytelnik otrzymuje szerszy materiał związany z danym zagadnieniem, problemem, czy aspektem życia szkoły.

 
www.eduinfo.pl

arrow

Portal EDUINFO.PL to jeden z pierwszych portali oświatowych w Polsce. Wydawcą serwisu jest Wydawnictwo Verlag Dashofer. Firma specjalizuje się w przygotowaniu fachowych publikacji dla firm i instytucji, zawierających rzetelne informacje prawno-ekonomiczne.