Aktualności

Archiwum
 

Prawo autorskie w bibliotekach - szkolenie

arrow
Szkolenie z prawa autorskiegoW związku z tworzeniem i funkcjonowaniem bibliotek cyfrowych powstaje wiele pytań i wątpliwości odnośnie stosowania i interpretacji przepisów prawa autorskiego. Dotyczą one zakresu, w jakim bibliotekarze mogą udostępniać cyfrowe kopie utworów oraz digitalizować utwory znajdujące się w ich zasobach.
 
Konieczne jest zatem gruntowne zaktualizowanie wiedzy z zakresu prawa autorskiego.

Szkolenie przeznaczone jest dla bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, szkolnych, publicznych oraz osób zainteresowanych problematyką praw autorskich.Szkolenie zamknięte

 

Szkolenie realizowane na zamówienie biblioteki. W szkoleniu uczestniczą tylko osoby wskazane przez zamawiającego.

Zaletą szkolenia jest:

 • możliwość ustalenia miejsca i terminu (to Państwo ustalacie miejsce i termin),
 • możliwość dostosowania programu do szczegółowych potrzeb określonej grupy odbiorców,
 • koszt - w przeliczeniu na uczestnika jest on zawsze istotnie niższy niż w przypadku szkoleń otwartych.


 

Ramowy program szkolenia

Szczegółowy program zostanie ustalony w porozumieniu z zamawiającym.


1.    Akty normatywne regulujące zagadnienia dotyczące praw autorskich w bibliotekach       

 • Prawo polskie
 • Prawo unijne
 • Prawo międzynarodowe

2.    Przedmioty ochrony

 • Utwór
 • Bazy danych
 • Przedmiot praw pokrewnych

3.    Wyłączenia spod ochrony prawnoautorskiej

4.    Podmiot prawa autorskiego

 • Twórca
 • Współtwórca
 • Twórczość pracownicza
 • Inne podmioty uprawnione (np. wydawca, producent)
 • Dzieła osierocone

5.    Treść praw autorskich

 • Autorskie prawa osobiste
 • Autorskie prawa majątkowe

6.    Czas trwania praw autorskich

7.    Dozwolony użytek utworów i przedmiotów praw pokrewnych

 • Dozwolony użytek osobisty
 • Dozwolony użytek publiczny
 • Licencja dla bibliotek (tzw. przywilej biblioteczny)

          Nieodpłatne udostępnianie utworów
          Sporządzanie egzemplarzy utworów rozpowszechnionych,
          Udostępnianie zbiorów w terminalach znajdujących się na terenie biblioteki

8.    Odpowiedzialność z tytułu usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń

9.    Umowy z zakresu prawa autorskiego

 • Przeniesieniu autorskich praw majątkowych
 • Korzystaniu z utworu (licencje)
10.  Ochrona praw autorskich i praw pokrewych

11.  Rozwój bibliotek cyfrowychMetoda pracy
 • interaktywny wykład
 • prezentacja PP
 • przykłady z orzecznictwa
 • case study - rozwiązywanie problemów praktycznych

Korzyści


Uczestnicy szkolenia poznają odpowiedź m. in. na poniższe pytania

 1. Jaka jest podstawa prawna budowania biblioteki cyfrowej?
 2. Na jakich zasadach mogą być udostępniane online znajdujące się w zbiorach utwory lub przedmioty praw pokrewnych? Czy biblioteka ma obowiązek zabezpieczać takie nagrania przed kopiowaniem?
 3. Czy i jakie umowy z autorami muszą podpisywać biblioteki, co powinny one określać, jakie szczególne zapisy i jaką formę może taka umowa przybrać?
 4. Jakie ma prawa wydawca do danego wydania i w jaki sposób należy traktować digitalizację danego wydania dla biblioteki cyfrowej?
 5. Jakie są zasady korzystania z utworów, w stosunku do których nie ma możliwości nawiązania kontaktu czy nawet w ogóle ustalenia podmiotu prawa autorskiego?
 6. Czy zmiana formatu utworu (formatu, w jakim dokument zawierający utwór jest prezentowany w bibliotece cyfrowej: jpg, bmp, html, PDF i inne) stanowi naruszenie autorskich praw osobistych?
 7. Czy należy wprowadzać restrykcje w zakresie korzystania z dzieł (dostęp moderowany, ograniczony)?
 8. Czy istnieje możliwość zeskanowania tylko części dzieła, a do reszty odesłania do jego formy tradycyjnej znajdującej się w bibliotece lub w księgarni?
 9. Czy biblioteka powinna zawrzeć z podmiotem prawa autorskiego umowę czy nie będzie wystarczającym uzyskanie zgody na korzystanie z utworu?

Czas

ok. 3-4 godziny


Materiały szkoleniowe • książka - "Prawo autorskie w szkole"
 • przewodnik po prawie autorskim (omówienie wszystkich poruszanych na szkoleniu zagadnień)


Koszt

Koszt szkolenia ustalany jest indywidualnie i obejmuje:

 • opracowanie szkolenia,
 • materiały szkoleniowe,
 • konsultacje z wykładowcą w czasie szkolenia,
 • dojazd prelegenta.Prelegent


Dariusz Skrzyński

e-mail: dariusz.skrzynski@eduprawnik.pl
ZAMÓW SZKOLENIE

Proszę w e-mailu podać, oprócz tytułu szkolenia, przewidywaną liczbę uczestników, miejsce oraz termin. Po otrzymaniu informacji skontaktuję sie z Państwem w celu potwierdzenia terminu i ustalenia szczegółów.