Aktualności

Archiwum
 

Analiza prawna dla MEN

09.10.2014
W ramach 

systemowego projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej pt.: „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”  eduPrawnik.pl Dariusz Skrzyński  opracował "Analizę prawną przepisów dotyczących udziału rodziców i uczniów w życiu szkoły".


Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w wybranych szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.