Aktualności

Archiwum
 

Wybrane zagadnienia prawa oświatowego i autorskiego dla szkół

17.12.2013
Temat: Wybrane zagadnienia prawa oświatowego i autorskiego dla szkół

Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, 43-603 Jaworzno, ul. Promienna 65

Program:

1. Korzystanie przez nauczycieli z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych
2. Łączenie w ramach etatu zajęć o różnym pensum (tzw. etat łączony)
3. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie szkoły
4. Bezpieczeństwo uczniów podczas wyjść poza teren szkoły
5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas studniówki
6. Uczeń pełnoletni – aspekt prawny
7. Zatrudnienie nauczyciela po powrocie z urlopu dla poratowania zdrowia, bezpłatnego, macierzyńskiego i wychowawczego
8. Dyżury nauczycielskie
9. Prawne aspekty oceniania uczniów    
10. Zasady korzystania, zwielokrotniania, odtwarzania i  wykonywania utworów w szkole (tzw. użytek szkolny)
11. Eksploracja internetu w szkol
12. Udostępnianie danych osobowych w internecie    
13. Prawo autorskie a imprezy i wystawy biblioteczne

Prowadzący: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista w zakresie prawa autorskiego

Termin: 9 grudnia 2013 r.