Aktualności

Archiwum
 

Prawo autorskie w szkole - Dobrzeń Wielki

17.12.2013
 Temat: Prawo autorskie w szkole

Miejsce: Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielki, ul. Namysłowska 94, 46-081 Dobrzeń Wielki

Program:

1. Podstawowe pojęcia prawa autorskiego (m.in. utwór a prawa pokrewne, autor utworu, utwory pracownicze, prawa osobiste i majątkowe, czas trwania ochrony, dozwolony użytek osobisty, dozwolony użytek publicznych).
2. Prawo autorskie w szkole. Zasady korzystania z utworów i ich zwielokrotniania przez szkoły (tzw. użytek szkolny).
3. Prawo autorskie w bibliotekach. Zasady udostępniania i zwielokrotniania utworów i przedmiotów praw pokrewnych przez biblioteki (tzw. przywilej biblioteczny). Biblioteki cyfrowe.
4. Odtwarzanie i wykonywanie utworów muzycznych na imprezach szkolnych.
5. Prawo autorskie a programy komputerowe. Licencje.
6. Prawo autorskie a eksploatacja utworów w Internecie. Ochrona wizerunku.
7. Umowy z autorami utworów (tzw. umowy autorskie).
8. Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich.

Prowadzący: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista w zakresie prawa autorskiego

Termin: 11 października 2013 r.