Aktualności

Archiwum
 

Prawo autorskie w bibliotece - Opole

19.06.2013
Temat: Prawo autorskie i prawa pokrewne w szkole i w bibliotece szkolnej

Miejsce: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Wróblewskiego 745-760 Opole 

Treści: Ogólne zasady korzystania z cudzej własności intelektualnej. Dozwolony użytek prywatny i publiczny korzystania z utworu. Przywilej biblioteczny. Powielanie utworów dla celów dydaktycznych. Legalne korzystanie z programów komputerowych. Kopia zapasowa. Rozpowszechnianie wizerunku. Prawo cytatu. Zasady korzystania z utworów i ich zwielokrotnianie (kopiowanie). Uczniowie a prawo autorskie

Adresat: Nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz inni nauczyciele wszystkich typów szkół

Prowadzący: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista w zakresie prawa autorskiego

Termin: 27 maja 2013 r.

Dariusz Skrzyński