Aktualności

Archiwum
 

Ogólnopolski Kongres dla Dyrektorów i Nauczycieli Przedszkoli - Warszawa - 4.10.2012 r.

24.08.2012

Kongres organizowany jest przez Oficynę MM Wydawnictwo Prawnicze. Konferencja odbędzie się w Bibliotece Narodowej w Warszawie, al. Niepodległości 213.

Gościem specjalnym będzie sędzia Anna Maria Wesołowska.

Bloki tematyczne

I blok tematyczny: Metody, narzędzia i harmonogram ewaluacji wewnętrznej;
II blok tematyczny:
Ochrona danych osobowych w oświacie;
III blok tematyczny:
Fundusze europejskie w oświacie;
IV blok tematyczny:
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce;


Na kongresie poprowadzę panel: Fundusze europejskie w oświacie.

Poniżej zamieszczam program wykładu.

 1. Źródła finansowania projektów oświatowych w ramach środków UE
  a) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) – priorytet III Wysoka jakość oświaty i priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – realizowany z Europejskiego Fundusz Społecznego (EFS)
  b) Regionalne Programy Operacyjne - realizowane z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).
 2. Konkursy unijne dla przedszkoli w 2012 i 2013 r. (terminy, jakie typu działania można realizować, gdzie szukać informacji).
 3. Wskazówki dla dyrektorów i nauczycieli przygotowujących projekty oświatowe współfinansowane z EFS i EFRR;  metodyka PCM (ang. Project Cycle Management).
 4. Przykłady dobrych praktyk: wybrane projekty realizowane w przedszkolach.
 5. Inne europejskie programy edukacyjne w 2012 i 2013 r. (np. Program COMENIUS eTWINNING).

  Sprawdź szczegóły konferencji.