Aktualności

Archiwum
 

  DORADZTWO PRAWNE  

DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW
PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ, PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH


Zapraszam do współpracy naczycieli, wychowawców, bibliotekarzy, dyrektorów, szkoły, przedszkola, biblioteki, organy prowadzące i sprawujące nadzór pedagogiczny, wydawców, przedsiębiorców oraz inne podmioty działające w oświacie.
Źródło: Fotolia.plZakres współpracy:
  • udzielanie porad i opinii prawnych (e-mail, list) - odpowiedź nawet tego samego dnia,
  • opieka prawna "na telefon" w bieżących, codziennych sprawach,
  • weryfikowanie dokumentów tworzonych w szkole pod kątem przepisów prawa, w tym opracowywanie wzorów takich dokumentów, 
  • audyt zgodności prawnej dokumentacji szkolnej,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń rad pedagogicznych na dowolnie wybrane zagadnienia prawne i w dowolnym terminie,
  • przygotowywanie wykazu zmienianych i nowych aktów prawnych dotyczących działalności szkół i przedszkoli,
  • udostępnianie bazy gotowych wzorów dokumentów,
  • zastępstwo procesowe przed sądem (w ramach współpracy z innymi kancelariami),
  • pisanie artykułów prasowych na zamówienie. 


Partnerzy
 arrow arrow
 arrowarrow


arrow 

arrow